หลังคารูปแบบเหล็กระแนงมุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต

การทำความสะอาดแผ่นโพลี

แผ่นโพลีคาร์บอเนตมีข้อด้อยในเรื่องที่ไม่สามารถทนสารเคมีได้ ดังนั้นในการทำความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตนั้น บริษัทขอแนะนำให้ใช้เพียง 2 สิ่งเท่านั้น (ห้ามใช้สารละลายใด ๆ ทั้งสิ้น)

  1. น้ำเปล่า
  2. แอลกอฮอล์

การเช็ดทำความสะอาด โดยเฉพาะด้านที่มีการเคลือบป้องกัน UV ไว้นั้น ไม่ควรทำการเช็ดถูกแรง ๆ เนื่องจากจะมีผลทำให้สารที่เคลือบป้องกัน UV ไว้จะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียตามมา เช่น สีด่างไม่เสมอกัน หรือ กรอบแตกเฉพาะจุดได้

การเคลือบป้องกัน UV นั้นเป็นประโยชน์โดยตรง คือการป้องกันไม่ให้ส่วนที่ถูกแสงแดดนั้นเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองและกรอบ ซึ่งโดยมาตรฐานการเคลือบป้องกัน UV มีความหนาเพียง 40 – 50 ไมครอน (Micron) เท่านั้น และโดยปกติสารป้องกัน UV จะสูญเสียไปตามธรรมชาติปีละประมาณ 4 ไมครอนอยู่แล้ว ดังนั้น หากในการใช้งานอย่างไม่ระวังรักษาก็จะเป็นการเร่งให้อายุการใช้งานสั้นลงอีกด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.igetweb.com/www/akesteel/index.php?mo=3&art=61557