ชำระด้วยเงินสด
    มัดจำ 30% ในวันทำสัญญา อีก 70% ในวันแล้วเสร็จ

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ชื่อบัญชี นายเจอรี่ ลายุก บัญชี ออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี เจริญทอง กระทำการแทนโดย นายเจอรี่ ลายุก บัญชี ออมทรัพย์