IMG_0582
You are here: เกี่ยวกับเรา

ประวัติของร้านเจริญทอง

อีเมล พิมพ์

logo   DSC00842

ร้านเจริญทอง ก่อตั้งโดย นายเจอรี่  ลายุก  ประสบการณ์ด้านการทำงานมาแล้ว 20 ปี มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพ ทางร้านใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ การทำงานที่มุ่งเน้นและสร้างสรรค์งาน ทางร้านใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้า ผลงานที่ออกมาทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และบอกต่อ ๆ กันไป  ทางร้านรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 2ปี ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไว้วางใจ   และทำงานที่ท่านมอบหมายให้ " ออกมาดีที่สุด "


" งานดีมีคุณภาพ"
ราคาย่อมเยาว์